Doel

De Stichting Reachable School is opgericht voor het bereikbaar maken van onderwijs voor kinderen in achtergestelde gebieden zoals Afrika en/of (voormalige) oorlogsgebieden zoals in de Oekraïne en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Elke € komt aan (E€KA):

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle bijdragen komen ten goede aan het realiseren van bereikbaar onderwijs. De transportkosten van de bus naar de bestemming worden betaald door de Stichting. De reis- en verblijfkosten tijdens het transport van de bus worden door de deelnemers zelf betaald. De stichting heeft een ANBI-status.

Verdere gegevens van de stichting:

RSIN nr. : 865746722
KvK nr. : 91713382

Stichtingsbestuur:

Ton Schellings – voorzitter
Koen Wienk – secretaris
Harry Scholtenhave – penningmeester

Bovenstaande personen zijn geheel onbezoldigd.

Contact:

Ton Schellings
mobiel 06 – 5116 3612
mail info@deavonturier.nl

Beleidsplan Stichting Reachable School