Wat we doen

In veel landen is onderwijs niet vanzelfsprekend. Eén van de redenen kan zijn dat de afstand tot de school te groot is voor de leerlingen.

Ons doel: Onderwijs bereikbaar maken. Dat doen wij door fondsen te werven waarmee we vervoer kunnen realiseren. We kopen een bus en brengen hem daar naar toe waar hij nodig is. Extra fondsen worden gebruikt om te investeren in de school.

We hebben daarvoor de stichting Reachable School opgericht. (KvK nr. 91713382).

Een grote inspirator voor ons is Lamin Kandeh. Hij was het hoofd van de Da Vinci College in Serekunda, Gambia.

I teached at least 2 ministers, a police chief, judges and many many more. A lot of these people earn much more money than I do. But my reward is in the fact that I know that they would have never reached their goals, without me giving them knowledge…..

Lamin is helaas in 2018 overleden. Zijn zoon Santigie zet zijn levenswerk voort.

Giving them knowledge. Lat: “Dandam Scientiam”

Ons nieuwe project

We hebben dit jaar een schoolbus aangeschaft voor een school in Liberia. Op 22 december 2023 vertrekken we daar naartoe. Circa 3 weken later hopen we aan te komen in Monrovia, de hoofdstad van Liberia.

De bus wordt daar overgedragen aan René Heupink van de Stichting NetLib. Zij werken al jarenlang in Liberia op gebied van onderwijs en medische zorg. Van de extra opbrengsten breiden we de school in Gambia uit.

Hoe kun jij helpen?

Wil je ons steunen?

  • Maak dan een gift over naar rekening nr. NL38 RABO 0380 1626 44 t.n.v. Stichting Reachable School (met erkende ANBI-status). En reken maar, E€KA: Elke Euro Komt Aan!
  • Ook reclamesponsoring op de bus of sponsoring met materiaal is mogelijk. Bel of mail dan Ton Schellings op 06 – 5116 3612 of info@deavonturier.nl

Wie we zijn

We zijn een vriendengroep uit Rossum (Ov.) en omstreken met een gezamenlijke missie: wij maken onderwijs bereikbaar voor kinderen in Afrika. Begin 2017 hebben we een touringcar naar Gambia gereden. Die doet daar nog steeds dienst als schoolbus, zodat ook kinderen die verder van school wonen, onderwijs kunnen volgen. Ook hebben we de bouw van een nieuw schoolgebouw bekostigd. In 2020 hebben we een schoolbus naar Sierra Leone gebracht, en ook daar is van de opbrengst van onze acties een nieuwe school gebouwd. Zie de reisverslagen op deze website voor meer details en mooie foto’s.