Wat we doen

In veel landen is onderwijs niet vanzelfsprekend. Eén van de redenen kan zijn dat de afstand tot de school te groot is voor de leerlingen.

Ons doel: Onderwijs bereikbaar maken. Dat doen wij door fondsen te werven waarmee we vervoer kunnen realiseren. We kopen een bus en brengen hem daar naar toe waar hij nodig is. Extra fondsen worden gebruikt om te investeren in de school.

Een grote inspirator voor ons is Lamin Kandeh. Hij was het hoofd van de Da Vinci College in Serekunda, Gambia.

I teached at least 2 ministers, a police chief, judges and many many more. A lot of these people earn much more money than I do. But my reward is in the fact that I know that they would have never reached their goals, without me giving them knowledge…..

Lamin is helaas in 2018 overleden. Zijn zoon Santigie zet zijn levenswerk voort.

Giving them knowledge. Lat: “Dandam Scientiam”

Wie we zijn

Wij zijn een vriendengroep uit Rossum en omstreken met een gezamenlijke missie: wij maken onderwijs bereikbaar voor kinderen in Afrika. Begin 2017 hebben we dit al eens in de praktijk gebracht door een touringcar naar Gambia te brengen. Die doet daar nu nog steeds dienst als schoolbus, zodat ook kinderen die verder van school wonen, onderwijs kunnen volgen. De bus was een gift van Ton Schellings, de initiatiefnemer van die reis. We zijn destijds door diverse bedrijven en bekenden gesteund en hebben ook zelf geld ingelegd. Daardoor waren we ook nog in staat om enkele klaslokalen te laten bijbouwen op één van de schoollokaties.

Ons laatste project

Eind 2019 zijn we op pad geweest, dit keer naar Sierra Leone. Weer met een schoolbus waarmee  kinderen in Sierra Leone naar school kunnen gaan. Deze actie hebben we samen met Sander de Kramer van de Sunday Foundation voorbereid. Sander doet al jaren goed werk in Sierra Leone. Bekijk voor meer info de website: https://www.sundayfoundation.nl/

De bus hebben we helemaal zelf betaald, maar voor het bereikbaar maken van goed onderwijs is meer nodig. De ingezamelde sponsorgelden worden gebruikt voor de bouw van een school in Sierra Leone, de Vocational School in Kambia District.