Twee dagen Gambia, die we gebruiken om de contacten aan te halen met ‘onze’ school in Serekunda. Dat is een grote voorstad van de hoofdstad Banjul. In 2017 hebben we daar een roze touringcar naartoe gebracht die daar nu dienst doet als schoolbus. En van de extra fondsenwerving van toen is er een mooi schoolgebouw neergezet in de kleur van de bus. Op 7 januari bespreken we met Santigie Kandeh de situatie. Hij is het nieuwe schoolhoofd sinds een jaar. Eind 2018 overleed zijn vader Lamin. Santigie blijkt minstens net zo bevlogen als zijn vader om onderwijs voor alle kinderen bereikbaar te maken.

Op 8 januari brengen we een bezoek aan de school. Erg indrukwekkend en mooi om te zien dat onze spullen goed terecht zijn gekomen en dat er een mooi gebouw is neergezet. Ton heeft daar in 2017 zelf de materialen voor ingekocht in Gambia.

We nemen een kijkje in de klassen voor de jongste kinderen. Hier geen maximale klasgrootte van 30. Twee keer zo veel komt dichter in de buurt. De hogere klassen hebben een mooi programma voor ons in elkaar gezet. Hier begint zoiets met een islamitisch en een christelijk gebed. De mensen moeten het hier samen rooien en islam en christendom leven hier probleemloos samen. Uiteraard bekijken we het nieuwe gebouw, dat hier al de Tom Tower wordt genoemd (Ton wordt hier consequent Tom genoemd).

Ook brengen we een bezoek aan het graf van Lamin, dicht bij de school.

’s Middags wordt er ook nog gesleuteld aan de roze bus, daar moet o.a. een nieuwe startmotor in die we uit Nederland hebben meegenomen. Al met al een bijzondere en indrukwekkende dag!